ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо

На 21 Декември 2020 година от 15.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам редовно заседание на общински съвет Никола Козлево за 2020 год., при следния дневен ред:


  1. Докладна с Вх. № 310 от 16.12.2020 год.
  2. Докладна с Вх. № 311 от 16.12.2020 год.
  3. Докладна с Вх. № 312 от 16.12.2020 год.
  4. Докладна с Вх. № 313 от 16.12.2020 год.
  5. Докладна с Вх. № 314 от 16.12.2020 год.

 


Председател Общински съвет :……………………

/Нурай Ферудин Реджеб/