Протоколи от заседания на Общинския съвет - 2019-2023

2019 2020 2021 2022 2023

Протокол 1/2019г.

публикуван на 11.11.2019

Протокол 2/2019г.

публикуван на 19.11.2019

Протокол 3/2019г.

публикуван на 12.12.2019

Протокол 4/2019г.

публикуван на 03.01.2020


Протокол 1/2020г.

публикуван на 20.01.2020

Протокол 2/2020г.

публикуван на 05.02.2020

Протокол 3/2020г.

публикуван на 10.02.2020

Протокол 4/2020г.

публикуван на 05.03.2020

Протокол 5/2020г.

публикуван на 16.04.2020

Протокол 6/2020г.

публикуван на 1.06.2020

Протокол 7/2020г.

публикуван на 1.07.2020

Протокол 8/2020г.

публикуван на 8.07.2020

Протокол 9/2020г.

публикуван на 14.07.2020

Протокол 10/2020г.

публикуван на 4.08.2020

Протокол 11/2020г.

публикуван на 18.08.2020

Протокол 12/2020г.

публикуван на 1.09.2020

Протокол 13/2020г.

публикуван на 14.09.2020

Протокол 14/2020г.

публикуван на 30.09.2020

Протокол 15/2020г.

публикуван на 16.10.2020

Протокол 16/2020г.

публикуван на 04.11.2020

Протокол 17/2020г.

публикуван на 12.11.2020

Протокол 18/2020г.

публикуван на 02.12.2020

Протокол 19/2020г.

публикуван на 02.12.2020

Протокол 20/2020г.

публикуван на 21.12.2020

Протокол 21/2020г.

публикуван на 05.01.2021

Протокол 1/2021г.

публикуван на 12.01.2021

Протокол 2/2021г.

публикуван на 21.01.2021

Протокол 3/2021г.

публикуван на 05.02.2021

Протокол 4/2021г.

публикуван на 12.02.2021

Протокол 5/2021г.

публикуван на 05.03.2021

Протокол 6/2021г.

публикуван на 31.03.2021

Протокол 7/2021г.

публикуван на 22.04.2021

Протокол 8/2021г.

публикуван на 11.05.2021

Протокол 9/2021г.

публикуван на 28.05.2021

Протокол 10/2021г.

публикуван на 28.06.2021

Протокол 11/2021г.

публикуван на 2.07.2021

Протокол 12/2021г.

публикуван на 3.08.2021

Протокол 13/2021г.

публикуван на 31.08.2021

Протокол 14/2021г.

публикуван на 14.09.2021

Протокол 15/2021г.

публикуван на 16.09.2021

Протокол 16/2021г.

публикуван на 5.10.2021

Протокол 17/2021г.

публикуван на 11.10.2021

Протокол 18/2021г.

публикуван на 3.11.2021

Протокол 19/2021г.

публикуван на 1.12.2021

Протокол 1/2022г.

публикуван на 18.01.2022

Протокол 2/2022г.

публикуван на 02.02.2022

Протокол 3/2022г.

публикуван на 10.03.2022

Протокол 4/2022г.

публикуван на 14.04.2022

Протокол 5/2022г.

публикуван на 04.05.2022

Протокол 6/2022г.

публикуван на 02.06.2022

Протокол 7/2022г.

публикуван на 02.07.2022

Протокол 8/2022г.

публикуван на 02.08.2022

Протокол 9/2022г.

публикуван на 29.08.2022

Протокол 10/2022г.

публикуван на 1.09.2022

Протокол 11/2022г.

публикуван на 26.09.2022

Протокол 12/2022г.

публикуван на 1.11.2022

Протокол 13/2022г.

публикуван на 28.11.2022

Протокол 14/2022г.

публикуван на 1.12.2022

Протокол 15/2022г.

публикуван на 23.12.2022

Протокол 1/2023г.

публикуван на 30.01.2023

Протокол 2/2023г.

публикуван на 06.03.2023

Протокол 3/2023г.

публикуван на 28.03.2023

Протокол 4/2023г.

публикуван на 13.04.2023

Протокол 5/2023г.

публикуван на 26.05.2023

Протокол 6/2023г.

публикуван на 27.06.2023

Протокол 7/2023г.

публикуван на 27.07.2023

Протокол 8/2023г.

публикуван на 02.08.2023

Протокол 9/2023г.

публикуван на 29.08.2023

Протокол 10/2023г.

публикуван на 20.09.2023

Протокол 11/2023г.

публикуван на 28.09.2023