Протоколи от заседания на Общинския съвет - 2019-2023

2019 2020 2021 2022 2023

Протокол 1/2019г.

качен на 11.11.2019

Протокол 2/2019г.

качен на 19.11.2019

Протокол 3/2019г.

качен на 12.12.2019

Протокол 4/2019г.

качен на 03.01.2020


Протокол 1/2020г.

качен на 20.01.2020

Протокол 2/2020г.

качен на 05.02.2020

Протокол 3/2020г.

качен на 10.02.2020

Протокол 4/2020г.

качен на 05.03.2020

Протокол 5/2020г.

качен на 16.04.2020

Протокол 6/2020г.

качен на 1.06.2020

Протокол 7/2020г.

качен на 1.07.2020

Протокол 8/2020г.

качен на 8.07.2020

Протокол 9/2020г.

качен на 14.07.2020

Протокол 10/2020г.

качен на 4.08.2020

Протокол 11/2020г.

качен на 18.08.2020

Протокол 12/2020г.

качен на 1.09.2020

Протокол 13/2020г.

качен на 14.09.2020

Протокол 14/2020г.

качен на 30.09.2020

Протокол 15/2020г.

качен на 16.10.2020

Протокол 16/2020г.

качен на 04.11.2020

Протокол 17/2020г.

качен на 12.11.2020

Протокол 18/2020г.

качен на 02.12.2020

Протокол 19/2020г.

качен на 02.12.2020

Протокол 20/2020г.

качен на 21.12.2020

Протокол 21/2020г.

качен на 05.01.2021

Протокол 1/2021г.

качен на 12.01.2021

Протокол 2/2021г.

качен на 21.01.2021

Протокол 3/2021г.

качен на 05.02.2021

Протокол 4/2021г.

качен на 12.02.2021

Протокол 5/2021г.

качен на 05.03.2021

Протокол 6/2021г.

качен на 31.03.2021

Протокол 7/2021г.

качен на 22.04.2021

Протокол 8/2021г.

качен на 11.05.2021

Протокол 9/2021г.

качен на 28.05.2021

Протокол 10/2021г.

качен на 28.06.2021

Протокол 11/2021г.

качен на 2.07.2021

Протокол 12/2021г.

качен на 3.08.2021

Протокол 13/2021г.

качен на 31.08.2021

Протокол 14/2021г.

качен на 14.09.2021

Протокол 15/2021г.

качен на 16.09.2021

Протокол 16/2021г.

качен на 5.10.2021

Протокол 17/2021г.

качен на 11.10.2021

Протокол 18/2021г.

качен на 3.11.2021