Покана за редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 31.08.2017 година

ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо

На 31 Август  2017 година от 11.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам осма редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2017 година, при следния  дневен ред:

 1. Докладна с Вх.№ 230/4.08.2017г.
 2. Докладна с Вх.№ 234/08.08.2017г.
 3. Докладна с Вх. № 235/ 08.08.2017г.
 4. Докладна с Вх. № 236/08.08.2017г.
 5. Докладна с Вх. № 238/16.08.2017г.
 6. Докладна с Вх. № 239/21.08.2017г.
 7. Докладна с Вх. № 240/21.08.2017г.
 8. Докладна с Вх. № 241/22.08.2017г.
 9. Докладна с Вх. № 243/22.08.2017г.
 10. Докладна с Вх. № 244/22.08.2017г.
 11. Докладна с Вх. № 245/22.08.2017г.
 12. Докладна с Вх. № 246/23.08.2017г.
 13. Докладна с Вх. № 247/23.08.2017г.
 14. Докладна с Вх. № 248/23.08.2017г.
 15. Докладна с Вх. № 249/23.08.2017г.
 16. Докладна с Вх. № 250/24.08.2017г.
 17. Докладна с Вх. № 251/24.08.2017г.

Председател:……………..

Стефан Стефанов