ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо

На 25 юли  2019 година от 09.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2019 година, при следния  дневен ред:

  1. Докладна с Вх.№ 223/18.07.2019г.
  2. Докладна с Вх.№ 224/18.07.2019г.
  3. Докладна с Вх.№ 225/18.07.2019г.

Председател:……………..

Фераим Керим Сали