Покана за участие в извънредна сесия за 2016 г. на общински съвет Никола Козлево

 

 

ПОКАНАДо …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола КозлевоУважаеми господине, госпожо

На 07 юни 2016 година от 14.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам извънредна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2016 година, при следния  дневен ред:

 

Приложение