Сдружение - Регионално управление на отпадъците - Добрич

Протокол № 1 събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците - Добрич"

Качен на 16.12.2014 г.


Протокол № 2 събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците - Добрич"

Качен на 22.06.2015 г.


Протокол № 3 от събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците - Добрич"

Качено на 27.11.2015 г.


Протокол № 4 от събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците - Добрич"

Качен на 19.02.2016 г.


Протокол № 5 от събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците - Добрич"

Качен на 29.09.2016 г.


Протокол № 6 от събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците - Добрич"

Качен на 30.10.2017 г.


Протокол № 8 от събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците - Добрич"

Качен на 10.06.2019 г.


Протокол № 9 от събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците - Добрич"

Качен на 5.12.2019 г.

 

Протокол № 10 от събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците - Добрич"

Качен на 10.06.2020 г.


Протокол № 11 от събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците - Добрич"

Качен на 5.10.2020 г.

 

Протокол № 12 от събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците - Добрич"

Качен на 6.04.2021 г.

 

Протокол № 13 от събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците - Добрич"

Качен на 15.07.2021 г.

 

Протокол № 14 от събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците - Добрич"

Качен на 17.05.2022 г.

 

Протокол № 15 от събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците - Добрич"

Качен на 9.08.2022 г.

 

Протокол № 16 от събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците - Добрич"

Качен на 16.01.2023 г.

 

Протокол № 17 от събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците - Добрич"

Качен на 11.07.2023 г.

 

Протокол № 18 от събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците - Добрич"

Качен на 25.03.2024 г.