Покана за девета редовна сесия на общински съвет Никола Козлево на 26 септември 2019 година от 14.00 часа

 

ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо

На 26 септември 2019 година от 14.00 часа на основание чл. 30, ал. 9 от ЗМСМА свиквам редовно заседание на общински съвет Никола Козлево за 2019 год., при следния дневен ред:

 1. Докладна с Вх. № 100/27.03.2017 год.
 2. Докладна с Вх. № 223/18.07.2019 год.
 3. Докладна с Вх. № 224/18.07.2019 год.
 4. Докладна с Вх. № 225/18.07.2019 год.
 5. Докладна с Вх. № 232/29.07.2019 год.
 6. Докладна с Вх. № 237/06.08.2019 год.
 7. Докладна с Вх. № 241/14.08.2019 год.
 8. Докладна с Вх. № 253/30.08.2019 год.
 9. Докладна с Вх. № 255/02.09.2019 год.
 10. Докладна с Вх. № 256/03.09.2019 год.
 11. Докладна с Вх. № 260/04.09.2019 год.
 12. Докладна с Вх. № 264/11.09.2019 год.
 13. Докладна с Вх. № 265/11.09.2019 год.
 14. Докладна с Вх. № 271/18.09.2019 год.
 15. Докладна с Вх. № 272/18.09.2019 год.
 16. Докладна с Вх. № 273/18.09.2019 год.
 17. Докладна с Вх. № 274/18.09.2019 год.
 18. Докладна с Вх. № 275/18.09.2019 год.
 19. Докладна с Вх. № 276/18.09.2019 год.
 20. Докладна с Вх. № 277/18.09.2019 год.
 21. Докладна с Вх. № 278/18.09.2019 год.

 


Председател Общински съвет :

/Нурхан Осман Али/