Покана за извънредна сесия на общински съвет Никола Козлево за 01.08.2017 година

ПОКАНА


До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

 


Уважаеми господине, госпожо

На 01 август  2017 година от 13:00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам извънредна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2017 година, при следния  дневен ред:

1. Докладна с Вх. №223 от 31.07.2017г.

2. Докладна с Вх. № 224 от 31.07.2017г.

 

 


Председател:…………..

Стефан Стефанов