ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо

На 26 Ноември 2020 година от 15.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам редовно заседание на общински съвет Никола Козлево за 2020 год., при следния дневен ред:

  1. Докладна с Вх. № 273 от 12.11.2020 год.
  2. Докладна с Вх. № 275 от 13.11.2020 год.
  3. Докладна с Вх. № 276 от 13.11.2020 год.
  4. Докладна с Вх. № 277 от 13.11.2020 год.
  5. Докладна с Вх. № 278 от 13.11.2020 год.
  6. Докладна с Вх. № 279 от 13.11.2020 год.
  7. Докладна с Вх. № 289 от 17.11.2020 год.
  8. Докладна с Вх. № 290 от 18.11.2020 год.
  9. Докладна с Вх. № 291 от 18.11.2020 год.
  10. Докладна с Вх. № 293 от 19.11.2020 год.

Председател Общински съвет :……………………

/Нурай Ферудин Реджеб/