ПУБЛИЧНА ПОКАНА №18

 

Нужната документация можете да изтеглите от ТУК.

Качена на 18.09.2014г.

 

Протокол 1 от 01.10.2014 г.

Качен на 07.10.2014 г.

 

Договор от 17.10.2014 г.

Качен на 17.10.2014 г.

 

Информация по чл. 22б, ал.2, т. 14 от ЗОП

Качена на 19.05.2015 г.

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП

Качена на 19.05.2015 г.