Покана за втора редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 28 Февруари 2019 г.

ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо

На 28 февруари 2019 година от 13.00 часа  на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам втора редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2019 година, при следния  дневен ред:

  1. Докладна с вх.№51 от 14.02.2019 година;
  2. Докладна с вх.№52 от 14.02.2019 година;
  3. Докладна с вх.№57 от 19.02.2019 година;
  4. Докладна с вх.№58 от 19.02.2019 година;
  5. Докладна с вх.№59 от 20.02.2019 година;
  6. Докладна с вх.№60 от 20.02.2019 година;
  7. Докладна с вх.№61 от 21.02.2019 година;
  8. Докладна с вх.№62 от 21.02.2019 година;
  9. Докладна с вх.№63 от 21.02.2019 година;

Председател:……………..

Стефан Стефанов