ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо

На 29 Април 2021 година от 15.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам редовно заседание на общински съвет Никола Козлево за 2021 год., при следния дневен ред:

  1. Докладна с Вх. № 106 от 13.04.2021 год.
  2. Докладна с Вх. № 110 от 20.04.2021 год.
  3. Докладна с Вх. № 111 от 21.04.2021 год.
  4. Докладна с Вх. № 112 от 21.04.2021 год.
  5. Докладна с Вх. № 113 от 21.04.2021 год.
  6. Докладна с Вх. № 114 от 21.04.2021 год.
  7. Докладна с Вх. № 115 от 21.04.2021 год.
  8. Докладна с Вх. № 116 от 21.04.2021 год.
  9. Докладна с Вх. № 117 от 21.04.2021 год.

 

Председател Общински съвет :……………………

/Нурай Ферудин Реджеб/