ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо

На 28 Ноември 2019 година от 10.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам редовно заседание на общински съвет Никола Козлево за 2019 год., при следния дневен ред:


  1. Докладна с Вх. № 247 от 14.11.2019 год.
  2. Докладна с Вх. № 250 от 18.11.2019 год.
  3. Докладна с Вх. № 251 от 19.11.2019 год.
  4. Докладна с Вх. № 252 от 20.11.2019 год.
  5. Докладна с Вх. № 254 от 21.11.2019 год.
  6. Докладна с Вх. № 255 от 21.11.2019 год.
  7. Докладна с Вх. № 256 от 21.11.2019 год.
  8. Докладна с Вх. № 257 от 21.11.2019 год.
  9. Докладна с Вх. № 258 от 21.11.2019 год.