ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо

На 30 Август 2018 година от 09.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам осма редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2018 година, при следния  дневен ред:

  1. Докладна с Вх. № 204/19.07.2018г.
  2. Докладна с Вх. № 215/02.08.2018г.
  3. Докладна с Вх. № 216/ 07.08.2018г.
  4. Докладна с Вх. № 218/20.08.2018г.
  5. Докладна с Вх. № 219/20.08.2018г.
  6. Докладна с Вх. № 220/23.08.2018г.

Председател:……………..

Стефан Стефанов