ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо

На 14 Ноември 2019 година от 10.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам извънредно заседание на общински съвет Никола Козлево за 2019 год., при следния дневен ред:

  1. Докладна с Вх. № 244 от 12.11.2019 год.