ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо

На 29 Октомври 2020 година от 14.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам редовно заседание на общински съвет Никола Козлево за 2020 год., при следния дневен ред:


  1. Докладна с Вх. № 240 от 12.10.2020 год.
  2. Докладна с Вх. № 247 от 16.10.2020 год.
  3. Докладна с Вх. № 248 от 16.10.2020 год.
  4. Докладна с Вх. № 251 от 20.10.2020 год.
  5. Докладна с Вх. № 252 от 20.10.2020 год.
  6. Докладна с Вх. № 253 от 20.10.2020 год.
  7. Докладна с Вх. № 254 от 22.10.2020 год.


Председател Общински съвет :……………………

/Нурай Ферудин Реджеб/