ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево


Уважаеми господине, госпожо

На 30 Ноември 2020 година от 15.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам извънредно заседание на общински съвет Никола Козлево за 2020 год., при следния дневен ред:

  1. Докладна с Вх. № 298 от 27.11.2020 год.
  2. Докладна с Вх. № 299 от 27.11.2020 год.
  3. Докладна с Вх. № 300 от 27.11.2020 год.

 

 

Председател Общински съвет :………п……………

/Нурай Ферудин Реджеб/