Покана за втора редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 22 Февруари 2018 година

ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо

На 22 Февруари  2018 година от 14.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам втора редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2018 година, при следния  дневен ред:

  1. Докладна с Вх. № 29/06.02.2018г.
  2. Докладна с Вх. № 30/12.02.2018г.
  3. Докладна с Вх. № 31/12.02.2018г.
  4. Докладна с Вх. № 32/12.02.2018г.
  5. Докладна с Вх. № 33/12.02.2018г.
  6. Докладна с Вх. № 34/12.02.2018г.
  7. Докладна с Вх. № 35/13.02.2018г.
  8. Докладна с Вх. № 36/13.02.2018г.
  9. Докладна с Вх. № 37/13.02.2018г.

Председател:……………..

Стефан Стефанов