Покана за редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 20.12.2017

ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо

На 20 Декември  2017 година от 16.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам дванадесета редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2017 година, при следния  дневен ред:

  1. Докладна с Вх.№ 358/04.12.2017г.
  2. Докладна с Вх.№ 367/13.12.2017г.
  3. Докладна с Вх. № 368/ 13.12.2017г.
  4. Докладна с Вх. № 369/13.12.2017г.
  5. Докладна с Вх. № 370/13.12.2017г.
  6. Докладна с Вх. № 371/13.12.2017г.

Председател:……………..

Стефан Стефанов