Изх. № 045 от 23.02.2017 год.

ПОКАНАДо …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола КозлевоУважаеми господине, госпожо


На 24 февруари  2017 година от 14.00 часа  на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам извънредна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2017 година, при следния  дневен ред:


1. Докладна с Вх. № 44 от 23.02.2017 година относно назначаване на временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство с. Цани Гинчево.