Покана за редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 28.09.2017 година

ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо

На 28 Септември  2017 година от 10.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам девета редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2017 година, при следния  дневен ред:

  1. Докладна с Вх.№ 261/12.09.2017г.
  2. Докладна с Вх.№ 264/21.09.2017г.
  3. Докладна с Вх. № 265/21.09.2017г.
  4. Докладна с Вх. № 266/21.09.2017г.
  5. Докладна с Вх. № 267/21.09.2017г.
  6. Докладна с Вх. № 268/21.09.2017г.
  7. Докладна с Вх. № 269/21.09.2017г.
  8. Докладна с Вх. № 270/21.09.2017г.

Председател:……………..

Стефан Стефанов