Раздаване на спортни екипи село Църквица

Кметът на община Никола Козлево г-н Реджеб раздава спортни комплекти на всички деца, учащи на територията на общината. Днес той посети с.Крива река и с.Църквица.

Галерия