Покана за първа редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 25 Януари 2018 година

ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо

На 25 Януари  2018 година от 11.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам първа редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2018 година, при следния  дневен ред:

 1. Докладна с Вх. № 03/10.01.2018г.
 2. Докладна с Вх. № 04/10.01.2018г.
 3. Докладна с Вх. № 05/ 10.01.2018г.
 4. Докладна с Вх. № 06/12.01.2018г.
 5. Докладна с Вх. № 07/12.01.2018г.
 6. Докладна с Вх. № 08/12.01.2018г.
 7. Докладна с Вх. № 09/12.01.2018г.
 8. Докладна с Вх. № 11/12.01.2018г.
 9. Докладна с Вх. № 12/12.01.2018г.
 10. Докладна с Вх. № 13/12.01.2018г.
 11. Докладна с Вх. № 14/12.01.2018г.
 12. Докладна с Вх. № 15/15.01.2018г.
 13. Докладна с Вх. № 16/17.01.2018г.
 14. Докладна с Вх. № 17/18.01.2018г.
 15. Докладна с Вх. № 18/18.01.2018г.
 16. Докладна с Вх. № 19/18.01.2018г.
 17. Докладна с Вх. № 20/18.01.2018г.
 18. Докладна с Вх. № 21/18.01.2018г.

Председател:……………..

Стефан Стефанов