ПОКАНА

 

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо

На 24 Юни 2021 година от 15.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам редовно заседание на общински съвет Никола Козлево за 2021 год., при следния дневен ред:


  1. Докладна с Вх. № 141 от 11.06.2021 год.
  2. Докладна с Вх. № 142 от 11.06.2021 год.Председател Общински съвет :……………………

/Нурай Ферудин Реджеб/