ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо

На  23 Март  2023 година от 13.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам редовно заседание на общински съвет Никола Козлево за 2023 год., при следния дневен ред:

 1. Разглеждане на докладна с Вх. № 51/09.03.2023 год.
 2. Разглеждане на докладна с Вх. № 52/09.03.2023 год.
 3. Разглеждане на докладна с Вх. № 54/14.03.2023 год.
 4. Разглеждане на докладна с Вх. № 55/14.03.2023 год.
 5. Разглеждане на докладна с Вх. № 56/14.03.2023 год.
 6. Разглеждане на докладна с Вх. № 57/20.03.2023 год.
 7. Разглеждане на докладна с Вх. № 58/20.03.2023 год.
 8. Разглеждане на докладна с Вх. № 59/20.03.2023 год.
 9. Разглеждане на докладна с Вх. № 60/21.03.2023 год.
 10. Разглеждане на докладна с Вх. № 62/21.03.2023 год.
 11. Разглеждане на докладна с Вх. № 63/21.03.2023 год.
 12. Разглеждане на докладна с Вх. № 64/21.03.2023 год.

Председател Общински съвет :…………П…………

/Нурай Ферудин Реджеб/