ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

 

 


Уважаеми господине, госпожо

На 15 Февруари 2024 година от 10.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам извънредно заседание на общински съвет Никола Козлево за 2024 год., при следния дневен ред:


  1. Вх. № 20/29.01.2024 год.-Приемане на бюджета на община Никола Козлево за 2024год.

 

 

 

 

Председател Общински съвет :………П……………

/Турхан  Каракаш/