Покана за трета редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 29 Март 2018 година

ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо

На 29 Март 2018 година от 11.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам трета редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2018 година, при следния  дневен ред:


 1. Докладна с Вх. № 50/12.03.2018г.
 2. Докладна с Вх. № 51/12.03.2018г.
 3. Докладна с Вх. № 52/16.03.2018г.
 4. Докладна с Вх. № 53/16.03.2018г.
 5. Докладна с Вх. № 54/16.03.2018г.
 6. Докладна с Вх. № 56/19.03.2018г.
 7. Докладна с Вх. № 58/20.03.2018г.
 8. Докладна с Вх. № 59/21.03.2018г.
 9. Докладна с Вх. № 60/21.03.2018г.
 10. Докладна с Вх. № 61/21.03.2018г.
 11. Докладна с Вх. № 62/21.03.2018г.
 12. Докладна с Вх. № 63/21.03.2018г.


Председател:……………..

Стефан Стефанов