С нови договори по ОПАК в Никола Козлево ще повишават административен капацитет

С нови договори по ОПАК в Никола Козлево ще повишават административен капацитет