Данни за кореспонденция

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

БУЛСТАТ BG000931568

ОБЛАСТ ШУМЕН

СЕЛО НИКОЛА КОЗЛЕВО

ПЛ. “23–ти СЕПТЕМВРИ” № 5

ПК 9955

ТЕЛ.: 05328 2002

ФАКС: 05328 2020

e-mail : obankozlevo@mail.bgobankozlevo@abv.bg

Работно време:

от 08:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 16:30 часа

 


 

ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ

СЕЛО НИКОЛА КОЗЛЕВО

ПЛ. “23–ти СЕПТЕМВРИ” № 5

e-mail: ocui_nkozlevo@abv.bg

ТЕЛ: 05328 2067

ФАКС: 05328 2020

Работно време:

от 08:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 16:30 часа

 


 

За връзка с ГРАО

тел: 05328 2138

e-mail: grao@nikolakozlevo.bg

 


 

"Зелен" телефон и e-mail на който гражданите могат да подават сигнали за неправомерно замърсяване с отпадъците.

тел. 05328 2002 вътрешен 105, e-mail: Myuzhdet.Shaban@nikolakozlevo.bg


 


 

За връзка с кметовете на селата в Община Никола Козлево

  • с. Вълнари

e-mail: valnari@nikolakozlevo.bg

тел: 05328 2012

  • с. Ружица

e-mail: rujica@nikolakozlevo.bg

тел: 05324 2315

  • с. Цани Гинчево

e-mai: caniginchevo@nikolakozlevo.bg

тел: 05328 2800

  • с. Пет могили

e-mail: petmogili@nikolakozlevo.bg

тел: 05320 2015

  • с. Векилски

e-mail: vekilski@nikolakozlevo.bg

тел: 05320 2126

  • с. Каравелово

e-mail: karavelovo@nikolakozlevo.bg

тел: 05320 2135

  • с. Красен дол

e-mail: krasendol@nikolakozlevo.bg

тел: 05320 2606

  • с. Хърсово

e-mail: harsovo@nikolakozlevo.bg

тел: 05324 2215

  • с. Църквица

e-mail: carkvica@nikolakozlevo.bg

тел: 05322 3373

  • с. Крива река

e-mail: krivareka@nikolakozlevo.bg

тел: 05322 3375