ПОКАНА


До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола КозлевоУважаеми господине, госпожо


На 27 Май 2021 година от 15.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам редовно заседание на общински съвет Никола Козлево за 2021 год., при следния дневен ред:


  1. Докладна с Вх. № 129 от 19.05.2021 год.
  2. Докладна с Вх. № 130 от 19.05.2021 год.
  3. Докладна с Вх. № 132 от 20.05.2021 год.
  4. Докладна с Вх. № 133 от 20.05.2021 год.

 

 

 

 

 

Председател Общински съвет :……………………

/Нурай Ферудин Реджеб/