Покана за извънредна сесия на общински съвет Никола Козлево за 30 Август 2019 г.

 

ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево


Уважаеми господине, госпожо

 


На 30 август 2019 година от 10.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам извънредна сесия на общински съвет Никола Козлево, при следния дневен ред:


1. Полагане на клетва от новоизбраните съветници.


2.Избор на комисия и утвърждаване на правила за провеждане на гласуването председател на общинския съвет.


3. Избор на председател на общински съвет Никола Козлево;


4. Докладни постъпили до 15.08.2019 год.


Председателстващ Общински съвет :……………………

/Неджат Неджиб Ахмед/