Покана за участие в извънредна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2016 годинаПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

 

Уважаеми господине, госпожо


На 14 декември 2016 година от 14:00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам извънредна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2016 година, при следния  дневен ред: