Покана за редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 26.10.2017

ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо

На 26 Октомври  2017 година от 9.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам десета редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2017 година, при следния  дневен ред:

  1. Докладна с Вх.№ 281/10.10.2017г.
  2. Докладна с Вх.№ 283/12.10.2017г.
  3. Докладна с Вх. № 284/ 12.10.2017г.
  4. Докладна с Вх. № 285/12.10.2017г.
  5. Докладна с Вх. № 292/18.10.2017г.
  6. Докладна с Вх. № 293/18.10.2017г.
  7. Докладна с Вх. № 295 /19.10.2017г.

Председател:……………..

Стефан Стефанов