Проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол при формулиране и реализация на общински политики в община Никола Козлево”, Договор № 13-13-1/ 28.10.2013 г.