ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо


На 01 Юли 2021 година от 16.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам извънредно заседание на общински съвет Никола Козлево за 2021 год., при следния дневен ред:


  1. Полагане на клетва на новоизбран общински Съветник
  2. Полагане на клетва на новоизбран Кмет на с. Цани Гинчево


Председател Общински съвет :……………………

/Нурай Ферудин Реджеб/