ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо

На 26 юли  2018 година от 10.00 часа  на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам седма сесия на общински съвет Никола Козлево за 2018 година, при следния  дневен ред:

 1. Докладна с вх.№139 от 23 май 2018 година;
 2. Докладна с вх.№172 от 03 юли 2018 година;
 3. Докладна с вх.№182 от 11 юли 2018 година;
 4. Докладна с вх.№183 от 11 юли 2018 година;
 5. Докладна с вх.№184 от 11 юли 2018 година;
 6. Докладна с вх.№185 от 12 юли 2018 година;
 7. Докладна с вх.№186 от 13 юли 2018 година;
 8. Докладна с вх.№187 от 13 юли 2018 година;
 9. Докладна с вх.№188 от 13 юли 2018 година;
 10. Докладна с вх.№190 от 13 юли 2018 година;
 11. Докладна с вх.№191 от 16 юли 2018 година;
 12. Докладна с вх.№192 от 17 юли 2018 година;
 13. Докладна с вх.№193 от 17 юли 2018 година;
 14. Докладна с вх.№194 от 17 юли 2018 година;
 15. Докладна с вх.№195 от 18 юли 2018 година;
 16. Докладна с вх.№197 от 18 юли 2018 година;
 17. Докладна с вх.№198 от 19 юли 2018 година;
 18. Докладна с вх.№199 от 19 юли 2018 година;
 19. Докладна с вх.№200 от 19 юли 2018 година;
 20. Докладна с вх.№201 от 19 юли 2018 година.