Покана за първа редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2017 година

ПОКАНА

 

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо

На 26 януари 2017 година от 14.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам първа редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2017 година, при следния  дневен ред:

1. Докладна с Вх. №600 от 04.01.2017г.

2. Докладна с Вх. №601 от 05.01.2017г.

3. Докладна с Вх. №602 от 05.01.2017г.

4.  Докладна с Вх. №603 от 10.01.2017г.

5.  Докладна с Вх. №604 от 10.01.2017г.

6.  Докладна с Вх. №605 от 10.01.2017г.

7.  Докладна с Вх. №606 от 10.01.2017г.

8.  Докладна с Вх. №607 от 12.01.2017г.

9.  Докладна с Вх. №002 от 17.01.2017г.

10. Докладна с Вх. №003 от 17.01.2017г.

11. Докладна с Вх. №004 от 17.01.2017г.

12. Докладна с Вх. №005 от 18.01.2017г.

13. Докладна с Вх. №007 от 18.01.2017г.

14. Докладна с Вх. №008 от 19.01.2017г.

15. Докладна с Вх. №009 от 19.01.2017г.

16. Докладна с Вх. №012 от 25.01.2017г.

17. Докладна с Вх. №013 от 25.01.2017г.

18. Докладна с Вх. №014 от 25.01.2017г.

19. Докладна с Вх. №015 от 25.01.2017г.

20. Докладна с Вх. №016 от 25.01.2017г.