Покана за участие в пета редовна сесия за 2016 г. на общински съвет Никола Козлево

 

ПОКАНАДо …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола КозлевоУважаеми господине, госпожо

На 26 май 2016 година от 11.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам петата редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2016 година, при следния  дневен ред: