ПОКАНА


До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

 

 


Уважаеми господине, госпожо


На  30 Ноември  2022 година от 16.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам извънредно заседание на общински съвет Никола Козлево за 2022 год., при следния дневен ред:


  1. Разглеждане на докладна с Вх. № 247/29.11.2022 год.
  2. Разглеждане на докладна с Вх. № 249/30.11.2022 год.
  3. Разглеждане на докладна с Вх. № 250/30.11.2022 год.

 

 

 

Председател Общински съвет :………П……………

/Нурай Ферудин Реджеб/