Проект "Повишаване информираността на населението на община Никола козлево за Европейския съюз и ролята на България като член на Евопейския съюз", финансиран по Грантова схема "Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското прецедателство на Съвета на ЕС 2018"

 

 

Информационни дни под надслов „България в ЕС – приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС“.През Месец март 2018 г. , във всички 11 населени места на община Никола Козлево бяха проведени Информационни дни под надслов „България в ЕС – приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС“. Мероприятията бяха организирани по следния график:
1. с. Красен дол – на 06.03.2018 г. от 11,00 часа;
2. с. Каравелово – на 06.03.2018 г. от 13,00 часа;
3. с. Никола Козлево – 09.03.2018 г. от 11,00 часа;
4. с. Вълнари – 09.03.2018 г. от 13,00 часа;
5. с. Цани Гинчево – 12.03.2018 г. от 11,00 часа;

През месец Март 2018 г. , във всички 11 населени места на община Никола Козлево бяха проведени Информационни дни под надслов „България в ЕС – приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС“.

Мероприятията бяха организирани по следния график:

1. с. Красен дол – на 06.03.2018 г.

2. с. Каравелово – на 06.03.2018 г.

3. с. Никола Козлево – 09.03.2018 г.

4. с. Вълнари – 09.03.2018 г.

5. с. Цани Гинчево – 12.03.2018 г.

6. с. Пет могили – 12.03.2018 г.

7. с. Векилски – 12.03.2018 г.

8. с. Църквица – 14.03.2018 г.

9. с. Крива река – 14.03.2018 г.

10. с. Хърсово – 23.03.2018 г.

11. с. Ружица – 23.03.2018 г.

Служители на Общинска администрация Никола Козлево подготвиха и систематизираха информация за ангажиментите и ползите за страната ни като държава – член на ЕС, същността и ролята на ротационното председателство, приоритетите на председателството, възможностите на председателството за изграждане на позитивен образ на Република България, постигнатите резултати в рамките на евроинтеграционния процес и приноса на страната ни за развитието на ЕС, те я представиха по време на информационните дни. В общинския център – с. Никола Козлево, събитието бе организирано в Заседателната зала на Община Никола Козлево, а във всички останали населени места срещите бяха проведени в местните читалища. На самите срещи и чрез кметовете по населени места бяха раздадени близо 1800 календара и близо 800 информационни дипляни, изработени по проекта.Публични дискусии с ученици на тема „Ангажиментите, приноса и ползите за България като държава – член на ЕС“


През месец Април 2018 г. бяха проведени публични дискусии с ученици на тема „Ангажиментите, приноса и ползите за България като държава – член на ЕС“. Мероприятията бяха организирани по следния график:

1. СУ „Ц. Б.Церковски” - с. Никола Козлево - 16.04.2018 г.;

2. НУ „Борис Първи” - с. Крива река - 17.04.2018 г.;

3. ОУ „Свети Климент Охридски” - с. Пет могили - 18.04.2018 г.;

4. ОУ „Христо Ботев” - с. Църквица - 23.04.2018 г.;

5. ОУ „Христо Ботев” - с. Вълнари - 24.04.2018 г..


Отговорни лица за организиране и провеждане на кампаниите бяха служители на Община Никола Козлево, като в дейността се включиха и учители от съответното училище. Бяха раздадени рекламни и информационни материали. В проведените дискусии активно се включиха общо 216 ученика.