Публичен регистър по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

 

 

 

 

Име

 

Фамилия

 

Длъжност

Декларация по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Вх. №

ал. 1, т. 2 част I

ал. 1, т. 2 част II

Павел

Динков

Кмет на с. Цани Гинчево

125/15.05.2018

Да

Изтегли

Мехмед

Мехмедали

Кмет на с. Пет могили

124/15.05.2018

Да

Изтегли

Ахмед

Ахмед

Кмет на с. Вълнари

122/15.05.2018

Да

Изтегли

Красимира

Каменова

Кмет на с. Красен дол

120/15.05.2018

Да

Изтегли

Шинаси

Назиф

Кмет на с. Каравелово

119/15.05.2018

Да

Изтегли

Мехмед

Мехмед

Кмет на с. Хърсово

118/15.05.2018

Да

Изтегли

Сляйдин

Юсуф

Кмет на с. Църквица

117/15.05.2018

Да

Изтегли

Недрет

Тефик

Кмет на с. Крива река

116/15.05.2018

Да

Изтегли

Насъф Исмаил

Кмет нас. Ружица

123/15.05.2018 Да Изтегли