Покана за участие в четвърта редовна сесия за 2016 г. на общински съвет Никола Козлево

 

ПОКАНАДо …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола КозлевоУважаеми господине, госпожо

На 26 април 2016 година от 11.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам четвъртата редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2016 година, при следния  дневен ред:

  • Приемане на отчет за бюджет 2015 г.;

1. Докладна с Вх. № 306 от 11.04.2016 г.

 

2. Докладна с Вх. № 307 от 11.04.2016 г.

3. Докладна записка с Вх. № 310 от 13.04.2016 г.

4. Докладна записка с Вх. № 311 от 13.04.2016 г.

5. Докладна записка с Вх. № 312 от 13.04.2016 г.

6. Докладна записка с Вх. № 313 от 13.04.2016 г.

Приложение към Докладна записка № 313 от 13.04.2016 г.

7. Докладна записка с Вх. № 316 от 14.04.2016 г.

8. Докладна записка с Вх. № 317 от 15.04.2016 г.

9. Докладна записка с Вх. № 318 от 15.04.2016 г.

10. Докладна записка с Вх. № 319 от 15.04.2016 г.

11. Докладна записка с Вх. № 320 от 15.04.2016 г.

12. Докладна записка с Вх. № 321-18.04.2016 г.

13. Докладна записка с Вх. № 325 от 21.04.2016 г.

14. Докладна записка с Вх. № 329 от 25.04.2015 г.

15. Докладна записка с Вх. № 330 от 25.04.2016 г.Председател:……………..

Стефан Стефанов