Покана за редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 25 Октомври 2018 г.

ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо

На 25 Октомври  2018 година от 13.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2018 година, при следния  дневен ред:

 1. Докладна с Вх.№ 263/09.10.2018г.
 2. Докладна с Вх.№ 264/09.10.2018г.
 3. Докладна с Вх.№ 272/12.10.2018г.
 4. Докладна с Вх.№ 274/12.10.2018г.
 5. Докладна с Вх.№ 276/15.10.2018г.
 6. Докладна с Вх.№ 277/15.10.2018г.
 7. Докладна с Вх.№ 279/16.10.2018г.
 8. Докладна с Вх.№ 280/16.10.2018г.
 9. Докладна с Вх.№ 281/16.10.2018г.
 10. Докладна с Вх.№ 282/16.10.2018г.
 11. Докладна с Вх.№ 287/17.10.2018г.
 12. Докладна с Вх.№ 288/18.10.2018г.
 13. Докладна с Вх.№ 289/18.10.2018г.

Председател:……………..

Стефан Стефанов