Покана за редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 22.12.2022 година

 

 

ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо

На  22 Декември  2022 година от 13.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам редовно заседание на общински съвет Никола Козлево за 2022 год., при следния дневен ред:

 1. Разглеждане на докладна с Вх. № 261/15.12.2022 год.
 2. Разглеждане на докладна с Вх. № 262/15.12.2022 год.
 3. Разглеждане на докладна с Вх. № 263/15.12.2022 год.
 4. Разглеждане на докладна с Вх. № 264/15.12.2022 год.
 5. Разглеждане на докладна с Вх. № 265/15.12.2022 год.
 6. Разглеждане на докладна с Вх. № 266/15.12.2022 год.
 7. Разглеждане на докладна с Вх. № 268/15.12.2022 год.
 8. Разглеждане на докладна с Вх. № 270/16.12.2022 год.
 9. Разглеждане на докладна с Вх. № 271/16.12.2022 год.
 10. Разглеждане на докладна с Вх. № 272/16.12.2022 год.
 11. Разглеждане на докладна с Вх. № 274/19.12.2022 год.

 

 

 

Председател Общински съвет :……П………………

/Нурай Ферудин Реджеб/