Община...

АКТУАЛНО:


Церемония по откриването на обновената сграда на ЦДГ „Радост” Община Никола Козлево

Избори за Народни представители на 05 октомври 2014г.

 

Покана за консултации за определяне състава на ПСИК

Турхан Каракаш

Кмет на Община Никола Козлево

e-услуги


 

ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИ


 

Работно време:

08:00 ч. - 17:00 ч.


За връзка:

 

ТЕЛ.: +359 5328/2002

ФАКС: +359 5328/2020


e – mail : obankozlevo@mail.bg,

 

obankozlevo@abv.bg


 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОПАК

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ/ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА 2014

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ, ОБЯВИ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЗУТ 2013 г. - АРХИВ

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ/ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА 2013 г.-АРХИВ

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ/ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - АРХИВ ДО 2012г.

ПРОЕКТИ И ИНВЕСТИЦИИ

ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

Делегиран бюджет

Общински регистър на военните паметници

Регистър на административните структури

Обявления по ЗУТ до 2012 г. АРХИВ

МКБППМН

Е-УСЛУГИ

ИЗБОРИ


Вход
raw/uploads/opak.jpg
raw/uploads/s_lice_kym_horata1.jpg
raw/uploads/razbiraema_bylgaria.jpg
Община