КМЕТ НА ОБЩИНА

НИКОЛА КОЗЛЕВО


ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБ

 

 

АКТУАЛНО:


 

 


качено на: 15.11.2019 г.

 

ПОКАНА към всички заинтересовани лица на общественото представяне и обсъждане на Проект на Правилник за дейността и работата на Общински съвет Никола Козлево

 


качено на: 14.11.2019 г.

 

 

График за заседания на ПК при ОбС - Никола Козлево - Ноември 2019 год.

 


качено на: 12.11.2019 г.

 

Покана за извънредна сесия на общински съвет Никола Козлево за 14 Ноември 2019 г. 10:00 часа

 


качено на: 31.10.2019 г.

 

Декларация за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii