АКТУАЛНО:


 


публикувано на 15.07.2024 год.

 

Във връзка с продължителното засушаване и липса на валежи Напомняме на жителите на с. Църквица, че със Заповед № РД – 323 от 11.08.2020 год. са въведени ограничения в ползването на вода от водоснабдителната мрежа за небитови цели – поливане на градини, миене на МПС и други дейности на територията на с. Църквица

Призоваваме жителите на с. Църквица за необходимостта от незабавно подаване на сигнали за наличие на ВиК - аварии на дежурен диспечер на тел.: 070050054.

 


публикувано на 3.07.2024 год.

 

ОБЯВА ЗАПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ /УПИ/ В СЕЛО ХЪРСОВО /УПИ/ ХVI – 260 от квартал 27 и /УПИ/ ХV – 260 от квартал 27

 


публикувано на 2.07.2024 год.

 

О Б Я В А ЗА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ В СЕЛО ВЪЛНАРИ /УПИ/ XXI – общ. в квартал 70 /седемдесет/, с площ от 880.00 м2

 


публикувано на 2.07.2024 год.

 

О Б Я В А ЗА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ В СЕЛО ВЪЛНАРИ /УПИ/ VIII – общ. /осем/ от квартал 45 /четиридесет и пет/, с площ от 960.00 м2

 


публикувано на 29.06.2024 год.

 

Отбелязваме Националния ден на безопасността на движението по пътищата – 29 юни, който подчертава темата като глобален здравен проблем, съществен елемент на общественото благосъстояние и стремеж към намаляване смъртността и тежките наранявания при пътни инциденти

 


публикувано на 21.06.2024 год.

 


Покана за редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 27.06.2024 година

 


публикувано на 21.06.2024 год.

 

График за заседания на постоянните комисии при общински съвет и провеждане на заседания на общински съвет Никола Козлево за месец: Юни 2024 год.публикувано на 05.06.2024 год.

 

РД - 174 от 05.06.2024 - във връзка със събирането на липов цвят

 


публикувано на 30.05.2024 год.

 

РД - 163 от 30.05.2024 - във връзка с настъпване на етап восъчна зрялост

 


публикувано на: 10.08.2020 г.


Заповед № РД - 323 от 11.08.2020 - Забранявам ползването на вода от водоснабдителната мрежа за небитови цели - поливане на градини, миене на МПС и други дейности на територията на с. Църквица

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii