АКТУАЛНО:

16.08.2016 г.

Общинска служба по земеделие с. Никола Козлево обявява график за провеждане на комисия по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ

 

15.08.2016 г.

Покана за участие в осмата редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2016 година

 

05.08.2016 г.

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ОбСЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО ЗА м.АВГУСТ 2016 г.

 

03.08.2016 г.

Проект на Наредба - Детски градини

 

22.07.2016 г.

Обява за обсъждане за приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

04.04.2016 г.

Редовно заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията

 

 

22.03.2016 г.

Заповед за определяне на пожароопасен сезон

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВОЕшреф Вели Реджеб

Кмет на Община Никола Козлево


e-услуги


 

Kонтакти

(телефонен указател)


 

Работно време:

08:00 ч. - 17:00 ч.


За връзка:

ТЕЛ.: +359 5328/2002

ФАКС: +359 5328/2020

Адрес: пл. "23ти Септември" № 5,

с. Никола Козлево


e – mail : obankozlevo@mail.bg,

 

obankozlevo@abv.bg


 

Фонд "Солидарност"

 

Зелен телефон за подаване на сигнали за замърсяване на околната среда - 053 28/20 02

е-mail: obankozlevo@abv.bg

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ, ОБЯВИ

Общинска собственост 2016 г.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ПРОЕКТИ И ИНВЕСТИЦИИ

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ/ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА 2014 - АРХИВ

ОПАК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЗУТ 2013 г. - АРХИВ

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ/ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА 2013 г.-АРХИВ

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ/ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - АРХИВ ДО 2012г.

ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

Делегиран бюджет

Общински регистър на военните паметници

Регистър на административните структури

Обявления по ЗУТ до 2012 г. АРХИВ

Фонд "Солидарност"

Камери на живо

МКБППМН

Е-УСЛУГИ

ИЗБОРИ

Сдружение "Регионално управление на отпадъците - Добрич"

Местни избори 2015 г. и Национален референдум

Конкурси за държавни служители


Вход

 

raw/uploads/opak.jpg
raw/uploads/s_lice_kym_horata1.jpg
raw/uploads/razbiraema_bylgaria.jpg

Община