КМЕТ НА ОБЩИНА

НИКОЛА КОЗЛЕВО


ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБ


 

АКТУАЛНО:

 

 

 


качено на 07.12.2018

Общински съвет Никола Козлево предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и изразят становища относно Предложение за изменение на Наредба №3 за определяне размера на местните данъци на територията на община Никола Козлевoкачено на 04.12.2018

График за заседания на ПК при ОбС - Никола Козлево - Декември 2018 год.

 


Благотворителна Кампания под надслов „Коледно вълшебство”

 


качено на 26.11.2018

Покана за редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 29 Ноември 2018 г.

 


качено на 08.11.2018

Община Никола Козлево обявява свободно работно място за длъжност Юрисконсулт към Общинско социално предприятие "Социални дейности"

 


качено на 02.11.2018

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост.

 


качено на 02.11.2018

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на моторно превозно средство. Лек автомобил Мерцедес Е200 компресор

 


качено на 02.11.2018

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на моторно превозно средство Гранд Чероки

 


качено на 30.10.2018

Протокол №13 - 25.10.2018 от редовно заседание на Общински съвет Никола Козлево 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii