АКТУАЛНО:


 

 


публикувано на 27.09.2023 год.

 

 

Във връзка с дейността на ОДМВР - Шумен за гарантиране на сигурността, противодействието на престъпленията против политическите права на гражданите и опазването на обществения ред в периода на подготовка, произвеждането и приключване на изборите за общински съветници и кметове. Ви уведомяваме, че е открита телефонна линия за контакт 054/800588 на която гражданите могат да подават сигнали за извършени нарушения на изборния процес.

 


публикувано на: 27.09.2023 г.

 

Покана за извънредно заседание на общински съвет Никола Козлево на 27 Септември 2023 година от 15.00 ч.публикувано на: 26.09.2023 г.

 

График за заседания на ПК при ОбС - Никола Козлево - 27 Септември 2023 год.публикувано на: 18.09.2023 г.

 

Покана за редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 20.09.2023 година

 


публикувано на: 13.09.2023 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти от ОПФ на Никола Козлево за срок от 1 година, считано за стопанската 2023 – 2024

 


публикувано на: 13.09.2023 г.

 


Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на имоти от общински поземлен фонд за срок от 5 години, считано за стопанската 2023 – 2024

 


публикувано на: 13.09.2023 г.


Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти стопанисвани от общината за срок от 5 години, считано за стопанската 2023 – 2024

 


публикувано на: 03.08.2023 г.

 

Провеждане на консултации за определяне състава на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ /ОИК/ за произвеждането на Избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 


публикувано на: 21.06.2023 г.

 

РД - 162 - 21.06.2023 г. - относно настъпването на "Восъчна зрялост"

 


публикувано на: 02.05.2023 г.

 

РД - 118 - 02.05.2023 г. - относно наближаването на активния плувен сезон

 


публикувано на: 09.03.2023 г.

 

РД - 63 - 09.03.2023 г. - относно осигуряване на пожарна безпосност

 


публикувано на: 10.08.2020 г.


Заповед № РД - 323 от 11.08.2020 - Забранявам ползването на вода от водоснабдителната мрежа за небитови цели - поливане на градини, миене на МПС и други дейности на територията на с. Църквица

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii