КМЕТ НА ОБЩИНА

НИКОЛА КОЗЛЕВО


ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБ


 

АКТУАЛНО:

 

 

 


качено на 24.04.2018

Покана за четвърта редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 26 Април 2018 година

 


качено на 12.04.2018

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с Наредбата за водноспасителната дейниост и обезопасяването на водните площи и с наближаването на активния плувен сезон за 2018г., с цел намаляване нещастията от удавяния и засилване борбата с водния травматизъм

НАРЕЖДАМ:качено на 12.04.2018

Обявява се конкурс за възлагане на управлението на „Еко система – Никола Козлево“ ЕООД.качено на 12.04.2018

В изпълнение ан чл.65, ал. 1 от Закона за защита при бедствия, свиквам на 27.04.2018г. от 11:00ч. в заседателна зала №2, в сградата на Общинска администрация Никола Козлево, редовно заседание на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на Община Никола Козлево

 


качено на 11.04.2018

На 10.04.2018 година бяха проведени беседи с  ученици и деца на теми:  Правно и гражданско възпитание /по програма за превенцията на насилието и агресията/ и „Противообществени прояви и наказателна отговорност при малолетните и непълнолетните”- запознаване със – Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните , както и с  дейността на комисията.

 


качено на 10.04.2018

График за заседания на ПК при ОбС - Никола Козлево - Април 2018 год.

 


качено на 10.04.2018

Покана за обществено обсъждане на отчета на Бюджета на Община Никола Козлево за 2017 година.

 


качено на 03.04.2018

Конкурсът „Екофантазии“  за изработка на предмети от отпадъчни материали се организира от МКБППМН и Община Никола Козлево по повод 22 април – Международен ден на Земята.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii