КМЕТ НА ОБЩИНА

НИКОЛА КОЗЛЕВО


ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБ

 

 

АКТУАЛНО:


 


качено на: 27.03.2020 г.

 

График за заседания на ПК при ОбС - Никола Козлево - Април 2020 год.

 


качено на: 27.03.2020 г.

 

Заповед №РД - 143 от 27.03.2020 год. Удължаване срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 год. включително

 


качено на: 26.03.2020 г.

 

Заповед №РД - 139 от 26.03.2020 год. Промяна в текста на т. 3 от Заповед РД - 137 от 21.03.2020 год.

 


качено на: 21.03.2020 г.

 

Заповед №РД-137 от 21.03.2020 год. във връзка със заповед № РД-01-143 от 20.03.2020 год. на Министерство на здравеопазването

 


качено на: 21.03.2020 г.

 

Обръщение на кмета на община Никола Козлево във връзка с заразата COVID-19

 


качено на: 21.03.2020 г.


Със Заповед № РД – 01-143 от 20.03.2020 год. на Министъра на здравеопазването са въведени нови мерки, свързани с намаляване разпространението на заразата COVID-19:

  1. Преустановяват се посещенията на паркове, детски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места;
  2. Органите на МВР да организират контролно-пропускателни пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове и да извършват проверка на целта на пътуването на гражданите;
  3. През контролно-пропускателните пунктове по т. 2 се пропуска преминаването на лица само в случай на неотложност на пътуването, наложено от полагане на труд в населеното място, здравословни причини на пътуващия или негови близки, завръщане на настоящия или постоянен адрес. Това се удостоверява със служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта, медицински документ, документ за самоличност;
  4. Забранява се на лица до 60 годишна възраст да посещават хранителните магазини и аптеките във времето от 8,30 до 10,30 часа всеки ден.

Мерките са в сила до изричната им отмяна.

Със заповедта на министъра на здравеопазването може да се запознаете от тук

 


качено на: 19.03.2020 г.

 

Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, НА КОИТО НЕ Е ЗАБРАНЕНО извършването на дейност, да организират дейността си по начин, който не допуска събирането на повече от две лица над 60 годишна възраст в помещенията, където предоставят съответните услуги и прилежащите към тях площи на открито, като указват необходимостта да се спазва дистанция от най-малко 1-1,5 м. между лицата.“  Отменя се разпоредбата, с която не се допускаше посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места.

Със заповедта на Министерство на здравеопазването може да се запознаете от туккачено на: 16.03.2020 г.

 

Заповед №РД - 124 от 16.03.2020 год. във връзка със заболяването COVID19

 


качено на: 18.03.2020 г.

 

Уважаеми колеги и жители на община Никола Козлево, поради обявеното извънредно положение общински съвет Никола Козлево отменя всички свои заседания до края на месец Март 2020 година.качено на: 17.03.2020 г.


Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване /НТП/ „ниви и трайни насаждения“ за срок от 1 /една/ стопански години, считано от 1.10.2019 година

 


качено на: 17.03.2020 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение от масивна едоетажна сграда автоспирка с площ 20кв.м. по плана на с. Пет могили

 


качено на: 04.03.2020 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване /НТП/ „ниви“ от общински поземлен фонд за срок от 4 /четири/ стопански години, считано от 1.10.2019 година


качено на: 04.03.2020 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване /НТП/ „ниви“ за срок от 1 /една/ стопанска година в землището на село Вълнари, община Никола Козлево, считано от 1.10.20

 

 


качено на: 01.03.2020 г.

 

Определяне на пасища и мери от общински поземлен фонд на Община Никола Козлево за общо и индивидуално ползване 2020-2021г

 

 


качено на: 26.02.2020 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на моторно превозно средство – общинска собственост. Мерцедес модел Е 200 Компресор

 


качено на: 26.02.2020 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на моторно превозно средство – общинска собственост. Джип модел Гранд Чероки

 


качено на: 20.02.2020 г.

 

Община Никола Козлево търси да назначи счетоводни специалисти - дирекция „Финансово-стопански дейности и административно обслужване”;

 


качено на: 12.02.2020 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на останали свободни пасища и мери от общински поземлен фонд

 


 

 

 

 

 

 

 

 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii