АКТУАЛНО:

 

 

Обява за прием на документи от кандидат-потребители на услугата „Личен асистент”

 

Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища и мери


Община Никола Козлево подписа договор за безвъзмездна финансова помощ от фонд „Солидарност” на ЕС

 

 

Протокол по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за окончателно разпределение на имоти (пасища, мери и ливади)

 

  

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО


Турхан Каракаш

Кмет на Община Никола Козлево


e-услуги


 

ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИ


 

Работно време:

08:00 ч. - 17:00 ч.


За връзка:

 

ТЕЛ.: +359 5328/2002

ФАКС: +359 5328/2020


e – mail : obankozlevo@mail.bg,

 

obankozlevo@abv.bg


 

Фонд "Солидарност"

 

Зелен телефон за подаване на сигнали за замърсяване на околната среда - 053 28/20 02

е-mail: obankozlevo@abv.bg

 

 

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОПАК

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ/ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА 2015

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ, ОБЯВИ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ/ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА 2014 - АРХИВ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЗУТ 2013 г. - АРХИВ

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ/ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА 2013 г.-АРХИВ

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ/ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - АРХИВ ДО 2012г.

ПРОЕКТИ И ИНВЕСТИЦИИ

ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

Делегиран бюджет

Общински регистър на военните паметници

Регистър на административните структури

Обявления по ЗУТ до 2012 г. АРХИВ

Фонд "Солидарност"

Камери на живо

МКБППМН

Е-УСЛУГИ

ИЗБОРИ

Сдружение "Регионално управление на отпадъците - Добрич"


Вход

 

raw/uploads/opak.jpg
raw/uploads/s_lice_kym_horata1.jpg
raw/uploads/razbiraema_bylgaria.jpg

Община