Община...

АКТУАЛНО:


Първо Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците - Добрич"

 

СРЕЩА СЪС СТУДЕНТИТЕ НА ПРОГРАМА РОМА ВЕРСИТАС

 

Обявление за обществено порицание на Васил Василев Василев от с. Никола Козлево

СЪОБЩЕНИЕ

 

Турхан Каракаш

Кмет на Община Никола Козлево

e-услуги


 

ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИ


 

Работно време:

08:00 ч. - 17:00 ч.


За връзка:

 

ТЕЛ.: +359 5328/2002

ФАКС: +359 5328/2020


e – mail : obankozlevo@mail.bg,

 

obankozlevo@abv.bg


 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОПАК

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ/ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА 2015

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ, ОБЯВИ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ/ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА 2014 - АРХИВ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЗУТ 2013 г. - АРХИВ

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ/ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА 2013 г.-АРХИВ

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ/ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - АРХИВ ДО 2012г.

ПРОЕКТИ И ИНВЕСТИЦИИ

ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

Делегиран бюджет

Общински регистър на военните паметници

Регистър на административните структури

Обявления по ЗУТ до 2012 г. АРХИВ

Камери на живо

МКБППМН

Е-УСЛУГИ

ИЗБОРИ

Сдружение "Регионално управление на отпадъците - Добрич"


Вход
raw/uploads/opak.jpg
raw/uploads/s_lice_kym_horata1.jpg
raw/uploads/razbiraema_bylgaria.jpg
Община