Гледайте камери на живо от Никола Козлево и село Вълнари

Община...

АКТУАЛНО:


1. Отваряне на ценови оферти по обществена поръчка с предмет: избор на изпълнител  за извършване на СМР на обект „Реконструкция на път SHU1060 „Граница общ.(Каолиново - Никола Козлево) - Крива река - /III - 701/”, открита с Решение №1 от 26.02.2014 година2.Избирателен списък за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България3. Целите на план 2014-2020


e-услуги


 

ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ


 

КМЕТ НА ОБЩИНАТА

Турхан Каракаш


 

Работно време:

08:00 ч. - 17:00 ч.


За връзка:

 

ТЕЛ.: +359 5328/2002

ФАКС: +359 5328/2020


e – mail : obankozlevo@mail.bg,

 

obankozlevo@abv.bg


 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОПАК

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ/ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА 2014

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ, ОБЯВИ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЗУТ 2013 г. - АРХИВ

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ/ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА 2013 г.-АРХИВ

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ/ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - АРХИВ ДО 2012г.

ПРОЕКТИ И ИНВЕСТИЦИИ

ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

Делегиран бюджет

Общински регистър на военните паметници

Регистър на административните структури

Обявления по ЗУТ до 2012 г. АРХИВ

МКБППМН

Е-УСЛУГИ

ИЗБОРИ


Вход
raw/uploads/opak.jpg
raw/uploads/s_lice_kym_horata1.jpg
raw/uploads/razbiraema_bylgaria.jpg
Община