АКТУАЛНО:


 


публикувано на 23.02.2024 год.


Покана за редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 29.02.2024 годинапубликувано на 21.02.2024 год.


Съобщение на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекспубликувано на 22.01.2024 год.

 

Община Никола Козлево, съвместно с ТП "ДГС Нови пазар" информира, че от 22 януари 2024 год. (понеделник) започва записването за дърва за огрев за лично ползване за предстоящия есенно-зимен отоплителен период - 2024-2025 год., осигурен от ТП "ДГС Нови пазар".

 


публикувано на 04.12.2023 год.

 

Общинска администрация Никола Козлево уведомява всички граждани, че за периода от 04.12.2023 год. до края на м. март 2024 год. работното време на работниците и служителите при 8-часов работен ден ще бъде от 8.00 ч. до 16.30 ч. с обедна почивка от 12.00 ч. до 12.30 ч.

 


публикувано на: 10.08.2020 г.


Заповед № РД - 323 от 11.08.2020 - Забранявам ползването на вода от водоснабдителната мрежа за небитови цели - поливане на градини, миене на МПС и други дейности на територията на с. Църквица

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii