КМЕТ НА ОБЩИНА

НИКОЛА КОЗЛЕВО


ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБ

 

 

АКТУАЛНО:

 

 

 


качено на: 26.06.2020 г.

 


Община Никола Козлево  уведомява всички пчелари на територията на общината за предстоящи растително-защитни мероприятия ( 28.06.2020 - 02.07.2020 ), съгласно приложено уведомително писмо.

 


качено на: 18.06.2020 г.

 

Покана за редовна сесия на общински съвет Никола Козлево на 25.06.2020 година

 


качено на: 16.06.2020 г.

 

График за заседания на ПК при ОбС - Никола Козлево - Юни 2020 год.

 

 


качено на: 12.06.2020 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на площ от 2.00 м2 /два кв. м./ от имот – частна общинска собственост

 

 


качено на: 08.06.2020 г.

 

Заповед № РД - 223 от 05.06.2020 год. - относно опазване на липови дървета в населени места

 


качено на: 05.06.2020 г.


Заповед № РД - 222 от 05.06.2020 г. - Настъпване "Восъчна зрялост" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii