КМЕТ НА ОБЩИНА

НИКОЛА КОЗЛЕВО


ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБ


 

 

 

 

 

АКТУАЛНО:

 


 

 


качено на 24.06.2019

 

Колоездачно състезание - купа "Никола Козлево"

 


качено на 21.06.2019

 

ОБЯВА ЗА ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилник за дейността, структурата, числения състав и управлението на предоставеното имущество на Общинско социално предприятие ,,СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

 

 


качено на 12.06.2019

 

График за заседания на ПК при ОбС - Никола Козлево - Юни 2019 год.

 


качено на 10.06.2019

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот от общински поземлен фонд, останали след проведен търг на 06.06.2019 г. за срок от 4 /четири/ стопански години считано от 1.10.2019 г. до 30.09.2023 г.

 


качено на 10.06.2019

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти собственост на читалища, закрити училища и училища без училищно настоятелство за срок от 4 /четири/ стопански години считано от 1.10.2019 г. до 30.09.2023 г.

 


качено на 27.05.2019

 

Заповед № РД-188 от 03.06.2019 г. - Настъпване на етап "Восъчна зрялост"

 


качено на 27.05.2019

 

Покана за редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 30 Май 2019 г.

 


качено на 21.05.2019

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение с обща площ от 44.50 кв/м с. Вълнари, община Никола Козлево

 


качено на 17.05.2019

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот с начин на трайно ползване /НТП/ "ниви и трайни насаждения", собственост на читалища, закрити училища и училища без училищни настоятелства за срок от 4 стопански години

 


качено на
17.05.2019

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот с начин на трайно ползване /НТП/ "ниви и трайни насаждения"от общински поземлен фонд за срок от 4 стопански години, считано от 1.10.2019 г.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii