АКТУАЛНО:

10.02.2016 г.

Обява за прием на заявления за продажба на МПС-общинска собственост

03.02.2016 г.

ЗАПОВЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ПОДБОР ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „НИКОЛА КОЗЛЕВО”

Обява за свободно работно място За длъжността  Старши специалист „Местни данъци и такси” в община Никола Козлево

01.02.2016 г.

Обява за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на останали свободни пасища и мери от общински поземлен фонд

26.01.2016 г.

Съобщение за удължаване на срок за кандидатстване по Проект "Нови възможности за грижа"

22.01.2016 г.

Обява за подбор на медицински специалисти по Проект " Нови възможности за грижа"

14.01.2016 г.

Обява за провеждане на публичен търг за свободни общински земи

 

Заповед за откриване на процедура по провеждане на публичен търг

 

11.01.2016 г.

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ на интегрирани социални услуги, предлагани от „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда – община Никола Козлево”, проект BG05M9OP001-2.002-0153-C001 „Община Никола Козлево в помощ за независим живот”

 

22.12.2015 г.

Община Никола Козлево финализира ремонтните дейности на ул."Хан Аспарух" - с. Ружица, финансирани от фонд „Солидарност” на ЕС

Обява за прием на заявления по проект BG05M9OP001-2.002-0153-C001 „Община Никола Козлево в помощ за независим живот”

14.12.2015 г.

Съобщение относно изпълнение на Проект „ Нови възможности за грижа”

Обява за среща за обществено обсъждане на Предварителен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВОЕшреф Вели Реджеб

Кмет на Община Никола Козлево


e-услуги


 

ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ


 

Работно време:

08:00 ч. - 17:00 ч.


За връзка:

ТЕЛ.: +359 5328/2002

ФАКС: +359 5328/2020

Адрес: пл. "23ти Септември" № 5,

с. Никола Козлево


e – mail : obankozlevo@mail.bg,

 

obankozlevo@abv.bg


 

Фонд "Солидарност"

 

Зелен телефон за подаване на сигнали за замърсяване на околната среда - 053 28/20 02

е-mail: obankozlevo@abv.bg

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ, ОБЯВИ

Общинска собственост 2016 г.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ПРОЕКТИ И ИНВЕСТИЦИИ

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ/ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА 2014 - АРХИВ

ОПАК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЗУТ 2013 г. - АРХИВ

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ/ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА 2013 г.-АРХИВ

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ/ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - АРХИВ ДО 2012г.

ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

Делегиран бюджет

Общински регистър на военните паметници

Регистър на административните структури

Обявления по ЗУТ до 2012 г. АРХИВ

Фонд "Солидарност"

Камери на живо

МКБППМН

Е-УСЛУГИ

ИЗБОРИ

Сдружение "Регионално управление на отпадъците - Добрич"

Местни избори 2015 г. и Национален референдум


Вход

 

raw/uploads/opak.jpg
raw/uploads/s_lice_kym_horata1.jpg
raw/uploads/razbiraema_bylgaria.jpg

Община