АКТУАЛНО:

07.12.2016 г.

Заявления за интерес от неправителствени организации, които след подбор ще бъдат включени като партньори в идейната концепция на Община Никола Козлево

 

 

Заявления за интерес от работодатели, опериращи на територията на Община Никола Козлево, които след подбор ще бъдат включени като партньори в идейната концепция на Община Никола Козлево

 

05.12.2016 г.

Покана за извънредна сесия на 10.12.2016 г.

 

30.11.2016 г.

ПРОГРАМА за работата на общински съвет Никола Козлево за месец декември 2016 година

 

28.11.2016 г.

Заповед за предприемане на мерки за предотвратяване възникването и разпространението на заболяването Инфлуенца /грип/ по птиците на територията на община Никола Козлево

 

 

24.11.2016 г.

Звено Местни данъци и такси при Общинска администрация Никола Козлево напомня на всички граждани, притежаващи имоти на територията на община Никола Козлево, че в срок до 30.12.2016 год. имат право да депозират в деловодството на общината Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване за 2017 год.

 

 

22.11.2016 г.

 

 

09.11.2016 г.

Обява за обществено обсъждане за приемане на изменение в Наредбата за отглеждане на домашни животни, птици и пчелни семейства на територията на община Никола Козлево

 

 

03.11.2016 г.

Заповеди за одобрени споразумения за ползване на масиви земеделска земя в землища на територията на Община Никола Козлево

 

 

 

21.09.2016 г.

Съобщение относно наднормено съдържание на нитрати в питейната вода на с. Каравелово

 

Съобщение относно наднормено съдържание на нитрати в питейната вода на с. Църквица

 

 

04.04.2016 г.

Редовно заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО



Ешреф Вели Реджеб

Кмет на Община Никола Козлево


e-услуги


 

Kонтакти

(телефонен указател)


 

Работно време:

08:00 ч. - 16:30 ч.


За връзка:

ТЕЛ.: +359 5328/2002

ФАКС: +359 5328/2020

Адрес: пл. "23ти Септември" № 5,

с. Никола Козлево


e – mail : obankozlevo@mail.bg,

 

obankozlevo@abv.bg


 

Фонд "Солидарност"

 

Зелен телефон за подаване на сигнали за замърсяване на околната среда - 053 28/20 02

е-mail: obankozlevo@abv.bg

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ, ОБЯВИ

Общинска собственост 2016 г.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ПРОЕКТИ И ИНВЕСТИЦИИ

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ/ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА 2014 - АРХИВ

ОПАК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЗУТ 2013 г. - АРХИВ

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ/ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА 2013 г.-АРХИВ

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ/ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - АРХИВ ДО 2012г.

ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

Делегиран бюджет

Общински регистър на военните паметници

Регистър на административните структури

Обявления по ЗУТ до 2012 г. АРХИВ

Фонд "Солидарност"

Камери на живо

МКБППМН

Е-УСЛУГИ

ИЗБОРИ

Сдружение "Регионално управление на отпадъците - Добрич"

Местни избори 2015 г. и Национален референдум

Конкурси за държавни служители

Избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум-2016


Вход

 

raw/uploads/opak.jpg
raw/uploads/s_lice_kym_horata1.jpg
raw/uploads/razbiraema_bylgaria.jpg

Община