ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо

На 30 Юли  2020 година от 13.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам редовно заседание на общински съвет Никола Козлево за 2020 год., при следния дневен ред:

  1. Докладна с Вх. № 131 от 23.06.2020 год.
  2. Докладна с Вх. № 158 от 14.07.2020 год.
  3. Докладна с Вх. № 160 от 22.07.2020 год.
  4. Докладна с Вх. № 161 от 22.07.2020 год.
  5. Докладна с Вх. № 162 от 23.07.2020 год.
  6. Докладна с Вх. № 163 от 23.07.2020 год.
  7. Докладна с Вх. № 164 от 23.04.2020 год.

Председател Общински съвет :……………………

/Нурай Ферудин Реджеб/