ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо

На 08 Декември  2017 година от 13.00 часа  на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам извънредна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2017 година, при следния  дневен ред:

1. Докладна с Вх. № 347 от 27.11.2017 година

2. Докладна с Вх. № 349 от 27.11.2017 година

3. Докладна с Вх. № 350 от 27.11.2017 година

4. Докладна с Вх. № 352 от 28.11.2017 година

5. Докладна с Вх. № 356 от 04.12.2017 година

Председател:……………..

/Стефан Стефанов/