ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо

На 11 Септември 2020 година от 16.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам извънредно заседание на общински съвет Никола Козлево за 2020 год., при следния дневен ред:

  1. Докладна с Вх. № 202 от 03.09.2020 год.
  2. Докладна с Вх. № 203 от 03.09.2020 год.
  3. Докладна с Вх. № 204 от 03.09.2020 год.
  4. Докладна с Вх. № 208 от 09.09.2020 год.
  5. Докладна с Вх. № 209 от 09.09.2020 год.
  6. Докладна с Вх. № 211 от 10.09.2020 год.
  7. Докладна с Вх. № 212 от 10.09.2020 год.
  8. Докладна с Вх. № 213 от 10.09.2020 год.
  9. Докладна с Вх. № 214 от 10.09.2020 год.
  10. Докладна с Вх. № 215 от 10.09.2020 год.

 

 

Председател Общински съвет :……………………

/Нурай Ферудин Реджеб/