АКТУАЛНО:

КМЕТ НА ОБЩИНА

НИКОЛА КОЗЛЕВО


ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБ

 


публикувано на: 22.06.2022 г.

 

Покана за редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 29.06.2022 годинапубликувано на: 22.06.2022 г.

 

График за заседания на ПК при ОбС - Никола Козлево - Юни 2022 год.


публикувано на: 20.06.2022 г.

 

Заповед РД-163 от 20.06.2022 г. - Временно ограничение на движението  на МПС, ППС, ППС с животинска тяга и селскостопанска техника Във връзка с провеждането на Държавен личен и отборен шампионат по колоездене на шосе на 25 и 26 Юни 2022год.

 


публикувано на: 20.06.2022 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на специален автомобил марка „Седдон Аткинсон“ модел м 526260 ЦДД.

 


публикувано на: 16.06.2022 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ във населените места на село Никола Козлево и село Вълнари.

 


публикувано на: 27.05.2022 г.

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО ВИ КАНИ НА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ПРАЗНИК ПОД НАДСЛОВ "НИЕ МОЖЕМ, ПЕЕМ И ТАНЦУВАМЕ"  ПО ПОВОД МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ДЕТЕТО

 


публикувано на: 23.05.2022 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен урегулиран поземлен имот /упи/ xi - 199 в квартал 15 с площ от 918.00 кв. м. плана на село Църквица

 


публикувано на: 26.04.2022 г.

 

Заповед РД-115 от 26.04.2022 год. - Обезопасяване на водните площи с наближаване на активния плувен сезон.

 


публикувано на: 01.04.2022 г.

 

РД-96 от 01.04.2022 год. - Пожароопасен сезон от 01.04.2022 год до 30.10.2022 год.

 


публикувано на: 07.12.2021 г.

 

Инструкция за предоставяне на достъп до Интегрирана информационна система /ИИС/ на Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ/ за лицата собственици или ползватели на животновъдни обекти и ръководство за работа със същата.

 


 

публикувано на: 10.08.2020 г.


Заповед № РД - 323 от 11.08.2020 - Забранявам ползването на вода от водоснабдителната мрежа за небитови цели - поливане на градини, миене на МПС и други дейности на територията на с. Църквица

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii