ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола КозлевоУважаеми господине, госпожо

На 08 Октомври  2021 година от 16.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам извънредно заседание на общински съвет Никола Козлево за 2021 год., при следния дневен ред:

  1. Докладна записка с Вх. № 236 от 06.10.2021г.

 

 

Председател Общински съвет :……………………

/Нурай Ферудин Реджеб/